Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych Niepublicznych

Konferenecja Rektorów Uczelni Medycznych Niepublicznych

jest dobrowolnym zrzeszeniem polskich niepublicznych uczelni wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych

Konferencja

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych Niepublicznych” jest dobrowolnym zrzeszeniem niepublicznych szkół wyższych, prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych i około medycznych, działających w Polsce. Regulamin KRUMN

Główne cele działań KRUMN to:

1) wypracowywanie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej niepublicznych wyższych szkół medycznych;

2) inspirowanie i koordynowanie współpracy niepublicznych szkół wyższych, kształcących na kierunkach medycznych;

3) podejmowanie, w granicach obowiązującego prawa, wszelkich działań zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych;

Serdecznie zapraszam do udziału w pracach KRUMN

Władze KRUMN

prof. dr hab. n. med.

DARIUSZ BOROŃ

Przewodniczący KRUMN

Prorektor ds. Jakości Kształcenia 

Wydział Nauk Medycznych im. prof. Zbigniewa Religi 

WST w Katowicach

dr 

KATARZYNA STRZAŁA-OSUCH

Z-ca Przewodniczącego 

Prorektor 

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Kontakt KRUMN

Skontaktuj się z nami wypełniając poniższy formularz.
logo krumn