Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych Niepublicznych

Konferencja

Konferencja Rektorów Uczelni Medycznych Niepublicznych” jest dobrowolnym zrzeszeniem niepublicznych szkół wyższych, prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych i około medycznych, działających w Polsce. Regulamin KRUMN

Główne cele działań KRUMN to:

1) wypracowywanie wspólnego stanowiska Rektorów i wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej niepublicznych wyższych szkół medycznych;

2) inspirowanie i koordynowanie współpracy niepublicznych szkół wyższych, kształcących na kierunkach medycznych;

3) podejmowanie, w granicach obowiązującego prawa, wszelkich działań zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych;

Serdecznie zapraszam do udziału w pracach KRUMN